Access Opleiding

Basiscursus Access

 • Wat is een database ?
 • Soorten databasesoftware
 • Microsoft Access is een RDBMS
 • Enkele begrippen: tabel; veld, record in Access
 • MICROSOFT ACCESS-dialoogvenster in Access
 • Nieuw bestand creëren met behulp van de wizard in Access
 • Nieuw bestand creëren in Access
 • Bestaand bestand openen in Access
 • Eigenschappen bestand instellen in Access
 • Verband tussen databasevenster en databasebestand
 • Databasevenster is de inhoudsopgave van het databasebestand
 • Objecten beheren in het databasevenster in Access
 • Weergave objecten in het databasevenster in Access
 • Gegevensanalyse in Access
 • Primaire sleutelveld in Access
 • Tabel creëren in Access
 • Tabeleigenschappen in Access
 • Tabel afdrukken in Access
 • Selectiequery’s creëren in Access
 • Rapport creëren en afdrukken in Access
 • Formulier creëren in Access
 • Formulier gebruiken in Access

Access geavanceerde cursus

 • Ontdekken van de basisnoties (tabel, field, record) in Access
 • Een tabel creëren in Access
 • Toevoegen, verwijderen, verplaatsen van een veld, het gegevenstype kiezen in Access
 • Een standaardwaarde toekennen, voorwaarde formuleren, …
 • Een primaire sleutel definiëren, index creëren in Access
 • Meerdere tabellen relateren in Access
 • Wanneer/waarom meerdere tabellen gebruiken in Access
 • Relaties tussen tabellen definiëren, de eigenschappen ervan aanpassen, relaties verwijderen in Access
 • Referentiële integriteit opmaken: 1-1 relaties, 1-N; updaten van gegevens in Access
 • Invoeren en aanpassen van gegevens in Access
 • Toevoegen en aanpassen van de gegevens in Access
 • Zich verplaatsen in een tabel in Access
 • Gebruik van de wizard bij het creëren van een database in Access
 • Toekennen van ‘Security rights’ aan gebruikers in Access

Tabellen ondervragen in Access

 • Eenvoudige zoekopdrachten uitvoeren in een tabel in Access
 • Toevoegen, aanpassen en verwijderen van gegevens in Access
 • Een nieuwe tabel creëren in Access
 • Gegevens opzoeken in Access
 • Gegevens sorteren op één of meerdere velden in Access
 • Gegevens filteren in Access
 • Bepaalde informatie selecteren in Access
 • Creëren, aanpassen en uitvoeren van selektiequeries in Access
 • Selektiecriteria combineren (AND, OR, NOT) in Access
 • Complexe funkties opmaken met behulp van de geïntegreerde funkties in Access
 • De berekeningen in Access
 • Groeperingen: som, aantal, min/max, …
 • Selecties uitvoeren op basis van berekeningen in Access
 • Kruistabellen in Access
 • Tabellen optimaliseren op basis van actiequeries in Access

Rapporten en formulieren in Access

 • Een rapport creëren met de Rapport Wizard in Access
 • Gegevens sorteren en groeperen in Access
 • Berekeningen maken in een rapport; totalen berekenen in Access
 • Het gebruik van een rapport in Access
 • Rapport header/footer in Access
 • Page header/footer in Access
 • Een invoerscherm creëren met de “Form Wizard” in Access
 • Toevoegen van specifieke besturingselementen: aankruisvakjes, keuzelijsten,…
 • Een sub-formulier toevoegen in Access
 • Een invoerscherm gebruiken in Access
 • De inhoud en de presentatie van eenformulier wijzigen in Access
 • Selecteren, verplaatsen, verwijderen of wijzigen van besturingselementen in Access
 • Een afbeelding toevoegen aan een formulier in Access
 • Een startformulier aanmaken in Access

Lees onze referenties of contacteer ons voor meer informatie.