Excel Opleiding

Basis cursus Excel

•     De verschillende onderdelen in Excel
•     Weergave-instellingen in Excel
•     Nieuwe werkmap creëren in Excel
•     Switchen tussen actieve werkmappen in Excel
•     Werkmap opslaan en sluiten in Excel
•     Bestaande werkmap openen in Excel
•     Werkmap afdrukken in Excel
•     Cellen selecteren in Excel
•     Cellen invullen in Excel
•     De inhoud van een cel wijzigen of leegmaken in Excel
•     Cellen, rijen, kolommen of werkbladen toevoegen en verwijderen
•     Actie ongedaan maken in Excel
•     Kopiëren en verplaatsen in Excel
•     Reeksen met getallen, datums, uren en tekst in Excel
•     Zelfgemaakte reeksen in Excel
•     Constanten en variabelen in Excel
•     Operatoren in Excel
•     Formules in een werkblad invullen in Excel
•     Formules kopiëren in Excel
•     Formules verkorten door functies te gebruiken in Excel
•     Functies rechtstreeks of via knop invullen in Excel
•     Overzicht van enkele belangrijke functies in Excel
•     Cel- ; kolom- ; rij- en werkbladopmaak in Excel
•     Automatische opmaak in Excel
•     Opmaak kopiëren en ongedaan maken in Excel
•     Pagina-instellingen in Excel
•     Pagina-einde in Excel
•     Grafiek aanmaken en wijzigen in Excel

Gevorderde cursus Excel

•     Importeren en exporteren in Excel
•     Automatisch Opslaan in Excel
•     Plakken speciaal in Excel
•     Reeksen in Excel
•     Constanten en variabelen in Excel
•     Rekenkundige en vergelijkingsoperatoren in Excel
•     Functies in Excel
•     Werkbladen koppelen door middel van formules in Excel
•     namen toekennen in Excel
•     Namen gebruiken in formules in Excel
•     Go To of Ga Naar in Excel
•     Hyperlinks in Excel
•     Het nut van Goal Seek of Doelzoeken in Excel
•     Auditing of controleren in Excel
•     Doelcellen en broncellen opsporen in Excel
•     De Auditing – of Controleren-werkbalk in Excel
•     Opmaakprofiel creëren, toewijzen en wijzigen in Excel
•     Een sjabloon creëren, toewijzen en wijzigen in Excel
•     Het standaardsjabloon in Excel
•     De Forms – of Formulieren-werkbalk visualiseren in Excel
•     Overzicht van de verschillende knoppen in Excel
•     Invoer en uitvoer via besturingselementen in Excel
•     Afbeeldingen invoegen, verplaatsen of kopiëren, bewerken
•     Opmaak van een grafiek in Excel
•     Driedimensionale grafieken instellen in Excel
•     Gegevens manipuleren vanuit een grafiek in Excel
•     Grafiektypes in Excel
•     Databank aanmaken en invullen in Excel
•     Statistieken van databankgegevens in Excel
•     Draaitabellen en draaigrafieken in Excel

Expert cursus Excel

• Werken met rekenbladen in Excel
• Werken op verschillende vensters in Excel
• Navigeren in een rekenblad in Excel
• Bewaren en gebruiken van een Excel template
• Waar vindt u een formule in Excel
• Sum – Average – Min – Max in Excel
• Een berekening realiseren die beantwoordt aan een voorwaarde
• Nieuwe IF functies in Excel 2007 (averageif, iferror, etc…)
• Een formule tot stand brengen met gegevens van verschillende bladen (berekeningen op drie dimensies) in Excel
• Een waarde opzoeken in een database (Lookups) in Excel
• Tijdelijke functies gebruiken in een berekening (Today, Now,…)
• Een overzicht van de andere categorieën van functies : tekst, informatie, financieel, wiskundig in Excel
• Een vergelijking oplossen met een onbekende in Excel
• Tabellen maken die gebaseerd zijn op een functie of een formule
• Verschillende versies voorzien van een tabel : de scenario’s
• Cellen sneller bewerken via de Fill handle, format painter en bijhorende smart tags in Excel
• De opmaak van cellen bepalen via Styles in Excel
• Voorwaardelijke opmaak van een vlak cellen in Excel
• Een vlak cellen benoemen om er toegang tot te krijgen of te gebruiken in een berekening in Excel
• Regels zetten voor het invullen van cellen in Excel
• Een grafiek maken vanuit een tabel in Excel
• Gegevens uit een tabel halen om ze te presenteren, filteren, Pivot tables, MS Query mogelijkheden in Excel
• Gegevens importeren in Excel
• Een invulformulier creëren in Excel
• Bestanden delen in Excel
• Eenvoudige macro’s maken in Excel

Lees onze referenties of contacteer ons voor meer informatie.