MS Project Opleiding

MS Project Opleiding

 • Inleiding in MS Project
 • Tijdschema’s in MS Project
 • Taken, hulpbronnen, groeperen in MS Project
 • Project verfijnen in MS Project
 • Planning naleven in MS Project
 • Opvolging van project in MS Project
 • Tijdelijke plannen in MS Project
 • Verschillende standpunten in MS Project
 • Filters gebruiken in MS Project
 • Modellen in MS Project
 • Overzichtschema’s afdrukken in MS Project
 • Projecten delen, exporteren in MS Project
 • Macro’s in MS Project

Basiscursus MS Project

 • verkenning Project in MS Project
 • de verschillende weergaven in MS Project
 • aanmaken van een project in MS Project
 • de standaard kalender in MS Project
 • gebruik van Help in MS Project
 • aanmaken van taken in MS Project
 • bewerken en organiseren in MS Project
 • takenoverzicht in MS Project
 • aanmaak van een takenkalender in MS Project
 • de lengte van een taak bepalen in MS Project
 • taken linken in MS Project
 • relaties tussen taken in MS Project
 • Het gebruik van vertraging en versnelling in MS Project
 • tijdslimieten en beperkingen in MS Project
 • aanmaken van terugkerende taken in MS Project
 • taken opsplitsen in MS Project
 • aanmaken van een resourcelijst in MS Project
 • kalender voor resources aanmaken in MS Project
 • resources toewijzen in MS Project
 • resources herverdelen in MS Project
 • kostprijs toewijzen aan resources in MS Project
 • gebruikscontour van een resource aanpassen in MS Project
 • de basislijn opslaan in MS Project
 • effectief werk invoeren in MS Project
 • bekijken verdiende waarde in MS Project
 • opvolgen taakevolutie in MS Project
 • analyseren resource-toewijzingen in MS Project
 • werken met diverse weergaven in MS Project
 • werken met rapporten in MS Project
 • afdrukvoorbeeld van rapport in MS Project

Lees onze referenties of contacteer ons voor meer informatie.